Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Medifur OÜ vahel Medifur OÜ  vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Medifur OÜ vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Medifur OÜ -l on õigustatud Medifur OÜ arengust tulenevalt ning Medifur OÜ parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.medifur.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti lehekülje www.medifur.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Medifur OÜ  vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. Medifur OÜ hinnad kehtivad punktis 4.3. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, väljaarvatud tootegrupi “Seljavenituspingid” tooted, millel on 9 % käibemaks.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis. Välja arvatud tooted, millel on tasuta transport märgitud.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa korvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“. Ostukorvi lehel olev link “Mine maksma” viib edasi tellimuse vormistamise (kassa) lehele. Sisestage nõutavad andmed kassa lehel vastavatesse lahtritesse ning tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Esita tellimus”. Peale seda saadetakse “E-posti aadress” lahtrisse sisestatud meiliaadressile tellimuse kinnitus.

3.3. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (lepingu jõustumine) alates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Medifur OÜ arvelduskontole.

3.5. Ettetellitavate toodete puhul nõustuvad pooled kliendi poolt valitud tellitud toote omaduste (sh. värvilahendustega) müügilepingu jõustumise hetkel. Peale lepingu jõustumist toote omadused muutmisele ei kuulu.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Kinnita tellimus”.  Makse aluseks olev tellimus/arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu

2) krediitkaardiga

3) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).

4.3.Toodete eest esitatud arvete tasumine toimub ettemaksuna 100%  arvel tasumiselel kuuluvast summas

4.4 Tellitavate toodete eest esitatud arvete eest tasumine toimub ettemaksuna täies mahus , arve järgi kuuluvast summast 3 päeva jooksul , lugedes arve väljastamisest. Kauba saabumisest lattu teavitatakse klienti emaili või telefoniga

4.5. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud arvet.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud transpordiviisiga .

5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Medifur OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.3. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik välja arvatud kui kuller ise on nõus tooma kauba teisele aadressile.

5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Medifur OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@medifur.ee või Medifur OÜ kontakttelefonile 5067040.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist loobuda tellimusest kui tooteid ei ole väljastatud transpordifirmale. Kui soovite loobuda tellimusest pärast kauba väljastamisest, tagastatakse teile makstud summa ilma transpordimaksumuseta. Kui toode on staatuses “tellimisel” on võimalik tellimust tühistada 24 tundi tasumisest. Tellimust saab tühistada, saates Medifur OÜ elektronposti aadressile info@medifur.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Medifur OÜ kontakttelefonil 5067040.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates Reklamatsiooni info@medifur.ee. Tagastada saab ainult originaalpakendis ja rikkumata kaupa. Ostja organiseerib kauba tagastamise ise

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel. Tellimust saab tühistada ja toodet tagastada juhul kui toode on ostetud läbi Medifur OÜ e-poe

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Medifur OÜ -st; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Medifur OÜ -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Medifur OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Medifur OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselgeltt põhjendamatuks. Tagastatud toode peab olema pakendatud sellisena , nagu oli kauba kätte saamisel.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Medifur OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest. Muudel juhtudel vastavalt seaduses ette nähtud korras. Ettevõtluses kasutatavatel toodetel on garantii 1 aasta

7.2. Medifur OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel teatage telefonil 5067040 või saatke email aadressile info@medifur.ee hiljemalt 2 nädala jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Medifur OÜ kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Medifur OÜ  vastutab Teie ees ja Teie vastutate Medifur OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Medifur OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Medifur OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Medifur OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Medifur OÜ külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Medifur OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Medifur OÜ andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Medifur OÜ -l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid

9.3. Teie ja Medifur OÜ vahel seoses Medifur OÜ vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.